Klostern Malchow (c) M.Wünsch

Groß Vielen, evangelische Dorfkirche

Carl Börger, 1902
I/P/6

 

Standort: Westempore

Manual / C-f3, pneumatische Kegellade
Bordun 16’
Principal 8’
Gedackt 8’
Hohlflöte 4’
Octave 2’ 

Pedal / C-d1, pneumatische Kegellade
Subbaß 16’

Pedalkoppel
Piano
Forte